keskiviikko 14. tammikuuta 2015

Miksi käytän tunnisteita?

Osaamisperusteinen blogi perustuu siihen, että opiskelija reflektoi omaa oppimistaan suhteessa tavoiteltavaan osaamiseen (tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet).
Blogin luomisvaiheessa opiskelija laatii osaamistavoitteensa yhdessä opettajan kanssa. Opiskelija kirjaa myös tavoitteet itselleen muisiin blogin välilehdelle, esim tutkinnon osittain. Blogissa tunnisteina käytetään osaamistavoitteita. Tunnisteet= Osaamistavoitteet tai kuten yksi opiskelija hauskasti ilmaisi tunnisteet ovat kuin "hästägejä" #oppimistavoitteet #ammattitaitovaatimukset #ammattiosaamisennäyttö

Tunnisteita opiskelija käyttää, kun hän päivittää omaa oppimistaan blogiin. Näin opettajan ja työpaikkaohjaajan on helppo seurata opiskelijan oppimisen kehittymistä.

perjantai 7. marraskuuta 2014

Tästä se lähteeTässä blogissa esitellään Savonlinnan Ammatti- ja aikuisopistossa käytössä oleva osaamisperustainen blogipohja. Ohjeet löytyvät blogikirjoituksista.


Opiskelijan oma blogi


Opiskelijoilla blogi voi toimia portfolioina koko opintojen tai opintokokonaisuuden suorittamisen ajan. Blogiin voidaan kerätä kuvauksia osaamisen kertymisestä kuvin, sanoin ja videoin.

Sivuille voidaan laittaa tutkinton osien ammattitaitovaatimukset tai koulun oma tutkinnon osan toteuttamissuunnitelma. Sieltä on hyvä käydä tarkastamassa tutkinnon osan tehtävät, materiaalit, toimintaohjeet ja aineistot.

Blogia luodessa tulee opiskelijan muistaa omat käyttäjätunnukset sekä salasana, jotta hän pääsee muokkaamaan ja päivittämään blogia.

Opiskelija kutsuu opettajan blogiinsa kirjoittajaksi.

Ryhmän yhteinen toppiblogiRyhmän yhteisen toppiblogin kirjoittaminen edellyttää hyvää ryhmähenkeä ja yhdessä sovittuja toimintatapoja blogin käytössä. Selkeät ohjeistukset ovat ehdoton edellytys tämänkaltaisen blogin käyttämiselle.

Ryhmän yhteiseen blogiin opiskelijat keräävät esim. omilla tunnisteillaan aineistoa omaamisen karttumisesta. Se voi olla tekstiä, kuvia tai videota työkohteista. Tämä toimii ehkä parhaiten teknisillä aloilla, asiakkaiden kuvaamisessa on omat hankaluutensa. Aina kun blogissa käytetään kuvia tai videoita tulee opiskelijalla olla lupa kuvaamiseen sekä mikäli kuvataan ihmisiä tulee saada kirjallinen lupa kuvaamiseen ja kuvien käyttämiseen osaamisen tunnistamisessa.

Blogiin kertynyttä aineistoa voidaan käyttää ammattiosaamisen näytön arvioinnin tukena. Tästä pitää kuitenkin sopia ryhmän kanssa. Arviointiaineisto pitää olla nähtävillä kaikilla arvioijilla ja tämä voi olla tietoturvallisuusriski joillain aloilla.

Opiskelijoita pitää ohjata kuvaamisen ja dokumentointiin sekä kannattaa miettiä onko blogi julkinen vai suljettu (jolloin sitä pääsee lukemaan vain blogiin kutsutut henkilöt).


Blogiohjeet


Blogin käyttöohjeet


Tarkoituksena on ohjata osaamisen kertymistä blogin avulla.

Blogi voi olla työssäoppimisblogi tai portfolio koko opinnoista.

Työssäoppimisblogiin opiskelija kirjaa  työssäoppimistehtäviä niinkuin tekisi työssäoppimisvihkoon tai Wilmaankin. Blogeja voi olla jokaisella oma tai luokan yhteinen. Molemmissa on hyviä ja huonoja puolia. Omissa blogeissa opiskelija voi kerätä portfolion koko opinnoistaan ja käyttää sitä osaamisen todentamiseen, ehkä jopa työnhakuun. Luokan yhteisen blogin hyvänä puolena on se, että opettajan on helppo seurata kaikkia opiskelijoita yhdellä silmäyksellä. Toisaalta heikommat kirjoittajat saavat ideoita paremmilta kirjoittajilta. Ryhmän paine saattaa auttaa kirjoitusten aikaansaamisessa myös. Tai päinvastoin.

Blogiin voi liittää tekstiä, kuvia ja videoita. Tarpeelliset linkit on helposti saatavilla. Blogin kannattaa laittaa näkyville omiin sivuihin ne tutkinnon osien tavoitteet, mitä opiskelija(t) ovat tekemässä.

Opiskelija tekee tunnisteet jokaiseen kirjoitukseensa, tunnisteet ovat ammattitaitovaatimusten mukaisia oppimistavoitteita, arvioinnin kohteita.  Jos blogi on ryhmän yhteinen, on tunnisteeksi laitettava myös oma nimi. (Esim. Muuraustyöt, Heikki)